Category Archives: Uncategorized

Vídeo

Xerrada contra el desallotjament de la Flor de Maig: “El franquisme la va expropiar, el Poblenou la recupera”

L’ateneu Flor de Maig compleix un any d’autogestió i d’ocupació amb un judici a la vista. Per això, amb solidaritat i complicitat el barri de Poblenou ha engegat la campanya ‘El Franquisme la va expropiar… El Poblenou la recoopera’ per retornar l’espai als seus hereus legítims: el poble descendent dels treballadors del segle XX.
Adrià Font, membre de l’Ateneu, explica la història de la Flor de Maig i el moviment popular de recuperació a l’Espai Obert Ca L’Aranyó (23/10/2013).
L’assemblea d’estudiants de Poblenou assumeix també la tradició obrerista associativa i dóna suport a la legítima reivindicació del veïnat de Poblenou. De fet, el dia 20 d’octubre va alliberar una sala al campus – l’Espai Obert Ca L’Aranyó – de gestió autònoma, a disposició d’estudiants i treballadors pel desenvolupament d’activitats extra-acadèmiques i d’espais col·lectius.

Anuncis

Recuperem el nostre present. Guanyem el nostre futur

http://recuperemelnostrepresent.wordpress.com/

Octaveta-2

Les assemblees d’estudiants de la UPF engegem una campanya conjunta per posar les taules reivindicacions pròpies i engegar mobilitzacions per aprofitar el marge de maniobra que té la UPF per millorar les nostres condicions. Esperem teixir sinergies amb PAS, PDI i la resta de treballadores i que ells plantegin les seves pròpies reivindicacions per presionar juntes. Juntes podem aconseguir-ho però caldrà implicació, aportacions, idees i força.

“La  UPF, emparada en decisions externes, ha sigut l’alumna avantatjada en les mesures antisocials: el pla Bolonya i les polítiques derivades i les mesures d’austeritat. Mentre el Rector firmava  declaracions contra la manca de finançament públic, defensava la pujada de taxes, el seu equip eliminava la convocatòria setembre d’esquenes als estudiants i presumia de superàvit després d’acomiadar 400 professors associats. A més, continuen proliferant centres al voltant de la UPF que aprofiten els seus recursos i es malbaraten fons en renovar el logo de la Universitat. Quan això succeïa la nostra resposta ha sigut tan tímida que ho han pogut aplicar sense gaires dificultat. En canvi, a altres Universitat estan evitant l’aplicació d’aquestes mesures o com a mínim els equips de govern pateixen alts costos per aplicar-les.

Ara el nou rector Casals, escollit en unes altres eleccions de candidat  únic, s’ha compromès públicament a defensar la Universitat pública i no acomiadar ningú, ha criticat la pujada de taxes però a la vegada acata les decisions del govern i l’Estat. Fer possible que les paraules es converteixin en fets o en demostracions d’hipocresia és a les nostres mans.

Tot i que la Universitat que volem requereix  profunds canvis socials, polítics i econòmics. La Universitat Pompeu Fabra té marge de maniobra per millorar les condicions de l’estudiantat pel que fa a horarismatriculesmàsters i pràctiques com a també del PAS i el PDI i la resta de persones que treballen al serveis externs de la Universitat.

És el moment d’exigir que la nostra Universitat faci servir totes les eines que té a l’abast per garantir una Universitat pública i al servei de les majories socials. De ser protagonistes de la nostra Universitat a través d’una participació real a través de la mobilització. Recuperem el  nostre present i guanyarem el futur.Octaveta-1CartellPrincJPG

Assemblea General UPF i assemblea extraordinària Campus Poblenou

Abans de l’assemblea general de la Universitat Pompeu Fabra del proper dijous 23, convoquem assemblea extraordinària d’estudiants del Campus de Poblenou el dimarts 21 a les 13:30h per treballar conjuntament en propostes, reivindicacions i mobilitzacions.

Esdeveniment
458800_394066580709455_995995200_o

Imatge

Perqué un 9 de maig crític?

9M crític octaveta

Vaga d’Estudiants 11 d’octubre

I manifestació a les 12.00h a Plaça Universitat

La Generalitat quiere eliminar las elecciones en las universidades

En poques paraules:

  • Los rectores y decanos serían nombrados por cooptación por los órganos internos.
  • Los alumnos, relegados a estar presentes solo en entes consultivos.

Canvis més importants:

  • Sin elecciones. Profesores y alumnos dejarán de escoger a rectores y decanos, que serán designados a dedo por los órganos de gobierno internos.
  • El patronato manda. Este órgano marcará las políticas del campus. La Generalitat tendrá presencia mayoritaria. Los alumnos solo estarán presenten en entes consultivos.
  • Menos facultades. Se busca reducir su número y fusionarlas en las llamadas estructuras básicas.
  • Adiós a los funcionarios. Los 2.500 profesores que se jubilarán en la próxima década serán sustituidos por contratos laborales y académicos de renombre.
  • Financiación por objetivos. La aportación pública dependerá de los retos en docencia e investigación conseguidos.

Més informació
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/24/catalunya/1343156994_432245.html

La UPF sancionarà la resistència pacífica i la llibertat d’expressió

Al consell de Govern del 18 de Juliol, s’han volgut reformular 2 punts:

4t. Proposta d’aprovació del Codi Ètic de la UPF.
5è. Proposta de reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

Extracte del Codi ètic i el Règim disciplinari que s’ha aprovat:

Falta greu:
– La injúria, l’ofensa o la insubordinació contra les autoritats acadèmiques o
contra els professors
– La coacció, l’aldarull, les injúries o tota altra ofensa que limiti o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques, i la respectuosa
expressió de les opinions.
– La intimidació o l’assetjament que amenacin algú o que li impedeixin la vida
acadèmica que legítimament faria en absència d’aquesta conducta.
– L’alteració, l’obstrucció o els incompliments greus de les mesures de
prevenció i seguretat establertes al campus.

Falta menys greu:
– La resistència, en qualsevol forma, a les ordres o als acords superiors
– Els comportaments que danyin el patrimoni universitari, o que clarament en dificultin o alterin el seu ús
Els comportaments personals que malmetin o degradin perceptiblement el bon nom o la reputació de la universitat.

Article 10. Procediments
10.2 La imposició de sancions per faltes lleus es portarà a terme per un
procediment sumari, sense necessitat de nomenament d’instructor, en el qual s’haurà de respectar, en tot cas, el tràmit d’audiència a l’inculpat

Article 13. Mesures provisionals
13.2 La suspensió provisional dels drets annexos a la condició d’estudiant, com a mesura cautelar, no podrà excedir de sis mesos, llevat del cas de paralització del procediment per causa imputable a l’interessat.

Aquí podeu descarregar ambdós PDF’s

codi ètic.pdf
regl. de règim disciplinari.pdf