Anàlisi de l’UPFeina

El Dimecres 7 de novembre la UPF organitza la 8a Fira de l’Ocupació, la polèmica UPFeina. Per què és polèmica? L’adjectiu no és gratuït; llegiu-ne una mica sobre qui, com, per què… Frau fiscal, indústria armamentística, etc: upfeina.wordpress.com

Com a estudiants de la UPF, demanem que la UPFeina, sigui diferent: vegeu el comunicat

Preus 2012-2013 (dades actualitzades) – Quant Paga l’Estudiant?

Gràcies a la tasca de l’Observatori Universitari, aquí teniu les dades dels Preus 2012-2013: PDF

Font: Observatori Universitari – Quant paga l’Estudiant

La educación universitaria pública ya veía experimentando un notable incremento de los precios. Desde el 2001, el coste de los estudios de 1er y 2º ciclo y los grados se han encarecido entre un 84% y un 103% por encima del IPC. Recuerda el OU que el incremento de precio de los estudios por encima del IPC se ha producido cada año excepto en el 2009, coincidiendo con las protestas contra el Espacio Europeo de Educación Superior, el conocido Plan Bolonia.

Font: maspublico – Cataluña encabeza al subida de los precios universitarios

Vaga d’Estudiants 11 d’octubre

Convocatòries per Dimarts dia 9 d’octubre

 • Dimarts 9 a les 12.30h Cercavila per la Facultat (depenent del nombre de participants farem passaclasses o cercavila amb l’altaveu).
 • Dimarts 9 a la nit OCUPEM POBLENOU. Ens trobem a les 20.30 al pati.

Quins motius ens porten a la vaga?

1.Un model universitari que busca la desigualtat”

 • Reducció en beques generals
 • El “criteri d’excel·lència” en els estudis es converteix en un paràmetre imprescindible, en comptes del “criteri de capacitat econòmica”
 • Eliminació de les beques erasmus
 • Augment indiscriminat de taxes.
 • Necessitat d’accedir a un màster: Tan sols uns pocs es poden permetre una educació especialitzada amb els màsters. D’acord amb Mas-Colell es seguirà caminant cap a la homogeneïtzació dels graus (eliminació de més carreres, graus menys especialitzats, etc..) i l’especialització en màsters.
 • Avaluació continua: dificulta compaginar estudis-feina

2.Un model universitari que viu del finançament privat, no és una model d’universitat pública”

Tal i com es preveia amb Bolonya, es busca un augment del finançament privat, això significa que les famílies han de sufragar bona part dels costos dels seus estudis. A la vegada significa que es busquen fonts de finançament  al sector privat.A grans trets comporta que l’oferta docent la delimita l’empresa X; que els fruits de l’educació els reculli l’empresa X; professionalització de les carreres, etc..

3.Un model universitari que precaritza PDI i PAS”

Les retallades estan precaritzant les condicions de treball tant del personal docent i investigador com del d’administració i serveis quan no, directament, provocant el seu acomiadament. Un contracte fix i indefinit és un dret de tot treballador dins i fora de l’àmbit públic, i no pas un privilegi.

4.La precarització laboral ens dur a la pèrdua de qualitat i excel·lència”

5.Volem més transparència en la gestió”

Les progressives reformes universitàries han impulsat un model de governança de la Universitat que hibrida un model empresarial amb el model de gestió pública. Aquesta hibridació s’ha traduït en una manca de transparència en la gestió que no es conseqüent amb una institució de caràcter públic.

6.Pèrdua de control democràtic de les universitats públiques”

Si ara ja no s’escolta als estudiants/PAS/PDI, s’està elaborant una reforma en la que es pretenen minimitzar la participació de la comunitat universitària a favor d’un sistema jeràrquic dominat per representants del poder empresarial.

7.la societat catalana té dret a un ús ple de la llengua pròpia del país en l’educació superior”

8.Un model universitari que es justifica amb la crisi socioeconòmica però que va nèixer molt abans”

És un model que neix amb la Declaració de Bolonya, que els estudiants van denunciar durament malgrat la repressió. La manca d’inversió pública no és una novetat dels darrers anys, l’Estat Espanyol inverteix en educació la meitat de França o Alemanya aproximadament. L’endeutament de les universitats públiques ja era patent abans del 2007. De fet, les “xapuses” de Bolonya ja es preveien precisament en aquest moment, quan els estudiants ja denunciaven la manca d’infraestructura de les universitats en el moment. Tot i així, coneixent-ne les conseqüències, van seguir endavant malgrat les reivindicacions estudiantils al respecte.

La situació pressupostària de les universitats, acompanyada  de l’estratègia de privatització (Procés de Bolonya), ens duen a la situació actual.

Per què faig vaga?

Els i les estudiants de les assemblees també participem de les miques institucionals on ens deixen participar. És per això que, més que ningú, hem vist com les vies de diàleg s’han esgotat.

Podríem optar per la passivitat davant de les successives reformes. Però no podem veure com arruïnen la qualitat de la nostra universitat; prohibeixen l’entrada aquells que tenen les butxaques buides; reprimeixen la lluita estudiantil. És per això que hem decidit fer quelcom entres tots, i una de les eines de les quals disposem és la vaga. Però de moment, tan sols tenim l’aturada de classes a les nostres mans, una demostració de força, una eina de pressió i de lluita que donarà fruits si tots ens hi impliquem.

Potser un dia no és suficient, potser els que ho patim més som els estudiants, potser no aturarem res, potser existeixen altres mesures més efectives. Vine a l’assemblea i proposa!

Les vagues estudiantils han donat fruits a llocs com Colòmbia o Canadà.

I si estic – o no – d’acord amb les vostres reivindicacions/eines de lluita

Qualsevol aportació que es vulgui fer pot ser absolutament enriquidora pel moviment estudiantil. És per això que volem recordar que els espais de debat són les assemblees de facultat. Es reuneixen setmanalment i òbviament no cal dir que totes i tots hi teniu les portes obertes.

I si tinc seminari un dia de vaga?

Sovint ens trobem amb el presumpte dret individual d’assistir a classe que frena el dret col·lectiu de secundar la vaga d’uns quants, atès que el seminari s’impartirà i es sancionarà la no assistència dels vaguistes.

Si us trobeu en una situació semblant, contacteu amb nosaltres: us informarem sobre el protocol d’actuació i us ajudarem a que no us penalitzin. tenimdretavaga@gmail.com

No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol altre dubte!

Vaga d’Estudiants 11 d’octubre

Vaga d’Estudiants 11 d’octubre

I manifestació a les 12.00h a Plaça Universitat

Comunicat de l’AgoraUPF per la inauguració del curs universitari

DES DE L’ÀGORA UPF DENUNCIEM L’ESTAT DE SETGE A LA UNIVERSITAT

Tal i com diu el manifest de la PUDUP, avui NO s’ha inaugurat cap Universitat pública. Avui s’ha fet un pas més cap a un model universitari adreçat a les elits i que exclou els i les joves de les capes populars del nostre país.

Recordem que en 4 anys s’ha encarit un 150% el preu de les matrícules, al temps que s’han reduït les beques.

Així mateix el PDI ha patit retallades salarials què, en el cas dels professors associats, el quals representaven fins l’any passat el 65% de la plantilla docent de la UPF, ha arribat fins el 55%. A Això s’afegeix l’acomiadament de centenars d’ells, amb la consegüent pèrdua en la qualitat docent.

En l’àmbit del PAS s’estan patint acomiadaments, retallades de sou i feina, pèrdua de drets laborals i l’augment de jornada, de moment fins les 37,5h, que posa clarament en perill el lloc de treball de les treballadores interines.

LA PRIVATITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT S’IMPOSA AMB POLICIA PÚBLICA

Aquest matí, la comunitat universitària ens hem trobat el Campus de la Ciutadella de la UPF envoltat de mossos d’esquadra què impedien el lliure accés a l’àgora de la universitat, l’únic lloc des d’on es podia accedir a l’auditori.

Malgrat aquest desplegament policial, un centenar de persones, estudiants, PAS i PDI de les universitats públiques catalanes, ens hem manifestat a les portes del Campus en defensa de la Universitat pública com a servei a la societat i en contra de les retallades i la precarietat laboral. Una desena de companys hem pogut entrar a l’acte, previ filtre de tres cordons de seguretat, on hem desplegat una pancarta amb el lema “UNIVERSITAT DE CATALUNYA S.A., PASSEU PER CAIXA” i hem fet sentir la veu de la majoria llegint el manifest de la PUDUP ( Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública).

MAS COLELL MANA – MORESO ACATA

El setge a la universitat manat per la conselleria i acatat mesellament pels equips de govern de les universitats públiques, posa de manifest l’estil antidemocràtic amb que s’imposa aquest model d’universitat, sense transparència i mancat de la possibilitat de la lliure expressió i d’un discurs i un debat crític i obert a la societat.

Des de l’Àgora-UPF lluitarem fins el darrer embat per defensar i assolir una universitat pública, catalana i de qualitat al servei i l’abast de tota la societat i els drets socials i laborals.

Col·lectiu Àgora UPF

Universitat Pompeu Fabra, 17 de setembre de 2012

La Generalitat quiere eliminar las elecciones en las universidades

En poques paraules:

 • Los rectores y decanos serían nombrados por cooptación por los órganos internos.
 • Los alumnos, relegados a estar presentes solo en entes consultivos.

Canvis més importants:

 • Sin elecciones. Profesores y alumnos dejarán de escoger a rectores y decanos, que serán designados a dedo por los órganos de gobierno internos.
 • El patronato manda. Este órgano marcará las políticas del campus. La Generalitat tendrá presencia mayoritaria. Los alumnos solo estarán presenten en entes consultivos.
 • Menos facultades. Se busca reducir su número y fusionarlas en las llamadas estructuras básicas.
 • Adiós a los funcionarios. Los 2.500 profesores que se jubilarán en la próxima década serán sustituidos por contratos laborales y académicos de renombre.
 • Financiación por objetivos. La aportación pública dependerá de los retos en docencia e investigación conseguidos.

Més informació
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/24/catalunya/1343156994_432245.html

La UPF sancionarà la resistència pacífica i la llibertat d’expressió

Al consell de Govern del 18 de Juliol, s’han volgut reformular 2 punts:

4t. Proposta d’aprovació del Codi Ètic de la UPF.
5è. Proposta de reglament de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

Extracte del Codi ètic i el Règim disciplinari que s’ha aprovat:

Falta greu:
– La injúria, l’ofensa o la insubordinació contra les autoritats acadèmiques o
contra els professors
– La coacció, l’aldarull, les injúries o tota altra ofensa que limiti o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques, i la respectuosa
expressió de les opinions.
– La intimidació o l’assetjament que amenacin algú o que li impedeixin la vida
acadèmica que legítimament faria en absència d’aquesta conducta.
– L’alteració, l’obstrucció o els incompliments greus de les mesures de
prevenció i seguretat establertes al campus.

Falta menys greu:
– La resistència, en qualsevol forma, a les ordres o als acords superiors
– Els comportaments que danyin el patrimoni universitari, o que clarament en dificultin o alterin el seu ús
Els comportaments personals que malmetin o degradin perceptiblement el bon nom o la reputació de la universitat.

Article 10. Procediments
10.2 La imposició de sancions per faltes lleus es portarà a terme per un
procediment sumari, sense necessitat de nomenament d’instructor, en el qual s’haurà de respectar, en tot cas, el tràmit d’audiència a l’inculpat

Article 13. Mesures provisionals
13.2 La suspensió provisional dels drets annexos a la condició d’estudiant, com a mesura cautelar, no podrà excedir de sis mesos, llevat del cas de paralització del procediment per causa imputable a l’interessat.

Aquí podeu descarregar ambdós PDF’s

codi ètic.pdf
regl. de règim disciplinari.pdf

Les estudiants del Campus de la UPF de Poblenou obrim la biblioteca 24 hores en contra les retallades en educació

L’Assemblea UPF del Campus de Poblenou està ocupant la biblioteca del campus des d’ahir. Els motius d’aquesta acció són que des d’aquest passat curs la biblioteca ha patit una retallada d’horaris immersa en el context de precarització general de la universitat i la educació pública.

En el transcurs de la setmana s’ha aconseguit una negociació amb la directora del campus que ha portat a que s’acceptessin una sèrie de reivindicacions lligades a l’horari d’obertura d’aquesta instal·lació. Així, s’ha aconseguit, de moment, que s’obri a les 8:30 durant els caps de setmana, en comptes de a les 10; que es mantinguin obertes les 3 plantes durant tot l’horari; que s’obri la sala polivalent com a aula d’estudi fins les 3:00, a l’espera d’una reunió el dilluns en que aquesta podria romandre oberta 24 hores.

Tot i haver aconseguit aquestes millores tècniques pel que fa al dret a tenir un espai on poder estudiar, l’Assemblea UPF Poblenou entenem que la nostra lluita va més enllà. Emmarquem aquesta ocupació, amb una sèrie d’èxits, dins del context de protesta que portem duent durant tot l’any contra les retallades amb educació, la pujada de taxes, la falta de democràcia universitària i l’aplicació del pla EU2015.

Avui en assemblea s’ha decidit deixar d’ocupar a l’espera de la reunió amb la directora del Campus el pròxim dilluns. A partir del resultat d’aquesta, l’assemblea decidirà si mantenir la ocupació o continuar la lluita per altres vies.

Assemblea UPF Poblenou

Millores per la Biblioteca Poblenou en període d’exàmens

[ Actualització 11-12-12: Aquestes són les millores concretes que es van aconseguir pel Tercer Trimestre del curs 2011-2012. Vol dir que les mesures en el moment actual poden haver variat ]

Des de l’Assemblea d’Estudiants de la UPF Poblenou es van fer unes demandes al rectorat, per millorar els horaris, llocs d’estudi i prestacions de la Biblioteca en època d’exàmens.

Aquestes demandes han estat acceptades i són les següents:

 1. Ampliació d’horaris els caps de setmana de 08:30h a 01:00h.
 2. Obertura d’una aula d’estudi extra a l’edifici Roc Boronat en cas que la bilbioteca estigui plena.
 3. Obertura de les 3 plantes de la biblioteca de dilluns a diumenge en tot l’horari.
 4. Obertura de la sala de treball en grup de Postgrau per a tothom (3ra planta).
 5. Obertura de la Sala Polivalent com a aula d’estudi.
Es farà un sondeig els dies 9 ,10, 16, 17, per veure si hi ha afluència de gent i així justificar les apertures.

per tant, si vols que la biblioteca ampliï els horaris, vine i fes-la servir aquests dies!!!!
Alerta, perquè si no, no tindrem caps de setmana durant el curs en període regular!

La biblioteca és un dret dels estudiants, que no ens el retallin més!