Tag Archives: popular

1a trobada per l’educació pública i popular

moresso dimissió

L’ensenyament i l’educació són allò que atravessa societats com la nostra. És l’espina dorsal d’aquest tipus de societat. Tenint en compte aquesta com la seva posició, es fa alarmant que l’educació-ensenyament estigui en les condicions que està, organitzada a partir de certs valors i regida per objectius economicistes, materials i de continuitat de la reproducció d’una societat cada dia més desigual, més individualista.

Les formes d’estructura i organització mateixes dels centres educatius i d’ensenyament són models, alhora que còpies, de la societat en la qual es troben inserides. És per això que entenem que un problema com aquest afecta, de forma igual, en totes les etapes de “formació” a què estem sotmeses les persones. On els primers senten les bases de la conducta social, naturalitzant les estructures socials existents, fins la culminació amb la preparació de l’adult en el món social laboral.

D’altra banda, els darrers cursos han estat marcats per importants canvis en el món de l’educació, que han donat un clima de confrontació d’un sector important de la comunitat educativa amb el govern i la seva política educativa. La falta de coordinació entre sectors i organitzacions i d’un pla de mobilització contundent i creïble ens porta ara a fer reflexions de com fer front a les conseqüències d’aquestes polítiques i a lluitar
per una educació pública i popular millor per a tots i totes.

Arrel d’aquesta situació va sorgir la necessitat de crear un espai de treball conjunt de tots els sectors, col·lectius i organitzacions, que d’una o altra manera estan vinculats amb aquesta problemàtica. A principis de setembre es va fer una convocatòria oberta per treballar en materialitzar el que ha sortit com I Trobada de Lluites per l’educació Pública i Popular. L’objectiu principal d’aquesta trobada és crear un espai per treballar
la coordinació de tots els sectors afectats i els agents que hi participen entenent que l’ensenyament –educació és un procés de socialització de la persona des del parvulari i la primària fins la universitat.

Confiem que aquesta I Trobada de Lluites per l’educació Pública i Popular serà la primera trobada d’una feina que s’entén llarga, però necessària.

Comissió Organitzadora


1a CONVOCATÒRIA

09:30 Convocatòria a tots els col·lectius participants

10:00 Presentació i exposició de tots els col·lectius

14:00 Dinar popular

2a CONVOCATÒRIA

16:00 Plenari: estratègia i calendarització d’aquest any

Sopar popular

DISSABTE 31 D’OCTUBRE DE 2009. UNIVERSITAT POMPEU FABRA. CAMPUS CIUTADELLA