Tag Archives: upf

moresso dimissió

Proposta de participació estudiantil a la UPF

En resposta al model piramidal presentat per la vicerectora d’estudiants, Emma Rodero, hem elaborat, conjuntament amb l’Assemblea de Ciutadella, aquesta proposta de participació estudiantil a la UPF.

La proposta de participació presentada s’ha elaborat tenint en compte que aquest model no és tan sols de discussió sinó també de decisió. Pretén ser un model basat en la democràcia participativa. Des de les assemblees d’universitat creiem convenient que cal avançar en la democratització de les universitats i per formules de participació directa.

 • No ens toca a nosaltres, les assemblees, dissenyar tot el sistema de participació, però si que volem que en el seu disseny hi participi tota la comunitat estudiantil.
 • Calen 2 hores setmanals de participació estudiantil, en horari lectiu i que no hi hagi classe. Sempre el mateix dia de la setmana durant la carrera i igual per tota la facultat.
 • La base del sistema de participació han de ser les assemblees de classe, o de curs en el cas que, per qüestions logístiques, no existeixi un grup clar de classe, com és en el cas de la facultat de traducció i interpretació
 • Les assemblees de classe es caracteritzen per la seva autonomia, la qual es reflexa en la capacitat de triar els propis sistemes de decisió i d’organització dintre de cada assemblea de classe o curs.
 • Creiem que la participació no es pot estructurar en un sistema piramidal. En cap cas les assemblees de facultat acceptarem delegacions de delegacions, sinó que en cas que sigui necessari, una persona o grup de la classe reduït portaran la veu de l’assemblea on pertoqui, i sense cap poder de decisió al marge d’aquesta.
 • Respecte la transparència, és molt important que quan una assemblea requereixi una informació o requeriment, a no ser que sigui per causes legals, l’administració de la universitat tingui l’obligació de respondre.
 • Les assemblees de classe podran rendir comptes als càrrecs i professors de la seva facultat. Tindran el dret de demanar la presència del/la responsable en una determinada qüestió sempre que estigui degudament motivat.
 • En funció de l’àmbit que es vegi afectat per les problemàtiques a discutir o del nivell, s’haurà de tractar en assemblea de classe o curs, o bé en les de facultat.
 • L’assignatura de conèixer la UPF de principi de carrera haurà d’explicar també el model d’organització i de participació estudiantil. Des dels òrgans de la universitat fins als sindicats i el teixit associatiu de la universitat i les seves possibilitats.
 • Les assemblees de classe, de curs i de facultat tindran comunicació directa amb el/la degà o degana. La comunicació entre les autoritats i càrrecs de la universitat i les assemblees serà bidereccional i fluida.
 • Els canals de comunicació han de ser coneguts i ben establerts. Així, caldrà fer arribar totes els actes de les assemblees de classe a tots els estudiants de la classe. En tota temàtica o problemàtica o col·laboració que es comuniqui a qualssevol responsable de la universitat, aquesta vindrà de l’assemblea, i per tant de l’acord de la classe. No hi haurà confusions respecte la procedència d’una determinada comunicació.

moresso dimissió

1a trobada per l’educació pública i popular

moresso dimissió

L’ensenyament i l’educació són allò que atravessa societats com la nostra. És l’espina dorsal d’aquest tipus de societat. Tenint en compte aquesta com la seva posició, es fa alarmant que l’educació-ensenyament estigui en les condicions que està, organitzada a partir de certs valors i regida per objectius economicistes, materials i de continuitat de la reproducció d’una societat cada dia més desigual, més individualista.

Les formes d’estructura i organització mateixes dels centres educatius i d’ensenyament són models, alhora que còpies, de la societat en la qual es troben inserides. És per això que entenem que un problema com aquest afecta, de forma igual, en totes les etapes de “formació” a què estem sotmeses les persones. On els primers senten les bases de la conducta social, naturalitzant les estructures socials existents, fins la culminació amb la preparació de l’adult en el món social laboral.

D’altra banda, els darrers cursos han estat marcats per importants canvis en el món de l’educació, que han donat un clima de confrontació d’un sector important de la comunitat educativa amb el govern i la seva política educativa. La falta de coordinació entre sectors i organitzacions i d’un pla de mobilització contundent i creïble ens porta ara a fer reflexions de com fer front a les conseqüències d’aquestes polítiques i a lluitar
per una educació pública i popular millor per a tots i totes.

Arrel d’aquesta situació va sorgir la necessitat de crear un espai de treball conjunt de tots els sectors, col·lectius i organitzacions, que d’una o altra manera estan vinculats amb aquesta problemàtica. A principis de setembre es va fer una convocatòria oberta per treballar en materialitzar el que ha sortit com I Trobada de Lluites per l’educació Pública i Popular. L’objectiu principal d’aquesta trobada és crear un espai per treballar
la coordinació de tots els sectors afectats i els agents que hi participen entenent que l’ensenyament –educació és un procés de socialització de la persona des del parvulari i la primària fins la universitat.

Confiem que aquesta I Trobada de Lluites per l’educació Pública i Popular serà la primera trobada d’una feina que s’entén llarga, però necessària.

Comissió Organitzadora


1a CONVOCATÒRIA

09:30 Convocatòria a tots els col·lectius participants

10:00 Presentació i exposició de tots els col·lectius

14:00 Dinar popular

2a CONVOCATÒRIA

16:00 Plenari: estratègia i calendarització d’aquest any

Sopar popular

DISSABTE 31 D’OCTUBRE DE 2009. UNIVERSITAT POMPEU FABRA. CAMPUS CIUTADELLA

Assemblea 29/10

Aquest dimecres a les 18:30h tenim assemblea general, al pati de Jaume I (campus Ciutadella). T’esperem!

moresso dimissió

COMENCEM UN NOU CURS… AMB RECOLLIDA DE FIRMES!!

AQUESTA SETMANA RECOLLIDA DE FIRMES PER DEMANAR:

 1. Que es creïn cartelleres visibles al pati.
 2. Que es faciliti l’ús de les càmeres que es van emmagatzemar després del trasllat des del Campus de Rambles i que actualment estan en un quartet sense que se’n pugui fer ús.
 3. Que es permeti l’accés a les aules de Tallers els caps de setmana i en l’època d’exàmens per tal de facilitar l’estudi.
 4. Que s’ampliï l’horari de la biblioteca els caps de setmana i que estigui oberta 24 hores en l’època d’exàmens per tal de facilitar l’estudi.
 5. Que es posin més microones.
 6. Que es creï un pàrking de bicicletes a dins del campus.
 7. Que s’obrin la resta d’entrades a la universitat perquè s’hi pugui accedir amb les bicicletes.
 8. Que s’habiliti un espai on poder menjar que no pertanyi ni al bar ni a cap altra empresa.
 9. Que la cafeteria tingui un horari més ampli i preus més baixos. Que aquestes siguin condicions sine qua non per cedir l’espai.
 10. Permetre la total disponibilitat de cadascun dels espais del nostre campus (com ara l’auditori).
 11. Que aquesta instància sigui resposta per escrit a l’Assemblea d’Estudiants UPF-Poblenou.

ASSEMBLEA DIMARTS A LES 14:00 SOTA LA PANCARTA!!

Expedient Bolonya

Reportatge que confronta partidaris i detractors del procés d’implantació del Pla Bolonya per debatre sobre com s’ha de renovar el sistema universitari al nostre país.

Autors: Lluís Royo, Jordi Pueyo i Montse Rosell (estudiants “master-tv3”)
Imatge: Ignasi Pastori

ilegitim

podeu veure-ho online aquí

REUNIÓ AMB LA VICERECTORA EMMA RODERO (II)

BOLONYA A LA UPF I DEMANDES AL RECTORAT

<< En conclusió, demanem democràcia i llibertat de expressió a dins de la nostra universitat; que s’admetin les cinc mocions rebutjades; aclarir i fer públiques les inversions i interessos de les diferents empreses que participen en questa universitat; informar degudament sobre els actes que es porten a terme a la universitat o que tinguin alguna relació amb ella; màsters públics i que aquests graus i màsters tinguin preus realment públics, és a dir, assequibles; que no es perdi cap mena de contingut dels plans anteriors als graus, aturar l’avaluació continuada i la revisió dels plans d’estudi amb la participació de tota la comunitat universitària; que els plans d’estudi i el calendari d’exàmens s’expliquin en el moment de la matrícula; que la Universitat Pompeu Fabra denunciï la campanya de desprestigi de la universitat pública que s’està portant a terme als mitjans i que es pronunciï a favor de la Universitat Pública, deixant clar que la UPF és una universitat pública i que, per tant, està al servei de la societat i no del mercat.

 

De la mateixa manera, demanem que es pressioni el Govern per una moratòria de la aplicació del Reial Decret, un diàleg obert amb tota la comunitat universitària i més beques i ajudes.

 

Ens agradaria acabar recordant que la universitat ha de ser sempre independent de qualsevol poder i ha d’estar sempre al servei de la societat, mai d’interessos privats o sectorials, i cintant a Jorge Luis Borges: “la universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la universidad es inútil porque está ampliando una función que ya cumple la prensa” >>

LLEGIR SENCER (+)

REUNIÓ AMB LA VICERECTORA EMMA RODERO

DEMANDES PEL NOSTRE CAMPUS!!

 • Obrir i permetre l’accés a l’aula de l’estudiant.
 • Permetre la total disponibilitat de cadascun dels espais del nostre campus (com ara l’auditori).
 • Subvencionar i ajudar l’assemblea amb material, targeta d’impressora…
 • Crear cartelleres visibles al pati.
 • Complir els criteris per penjar els cartells (les empreses privades no hi tenen accés, en canvi no se’ls treuen) i que des de la institució, com a nosaltres se’ns demana, s’utilitzin només els espais habilitats.
 • Cedir un espai al campus global per publicar informació de l’assemblea i d’altres associacions d’estudiants.
 • Crear un enllaç al bloc de l’assemblea des de la pàgina principal de la web de la UPF.
 • Complir el que vam acordar: que no es desprestigiï el moviment estudiantil per part dels diferents càrrecs i membres de la UPF.
 • Facilitar l’ús de les càmeres que es van emmagatzemar després del trasllat des de el Campus de Rambles i que actualment estan en un quartet sense que se’n pugui fer ús.
 • Reformular l’enquesta de valoració de l’equip docent amb la participació de tota la comunitat universitària perquè la informació que se’n extregui sigui rellevant i que aquestes enquestes siguin vinculants.
 • Invertir en reciclatge i formació del professorat.
 • Permetre l’accés a totes les aules els caps de setmana i sobretot en l’època d’exàmens per tal de facilitar l’estudi.
 • Crear un pàrking de bicis dins del campus.
 • Disposar de més microones.
 • Habilitar un espai on poder menjar què no pertanyi al bar ni a cap altre empresa.
 • Exigir un horari més ampli a la cafeteria i preus més baixos. Que siguin condicions sine qua non per cedir l’espai.
 • Publicar el calendari d’exàmens a l’inici de curs.